Esittely

Hanna on kokemusta yli 15 vuoden ajalta säteilyn käytöstä teollisuudessa, tutkimuksessa ja viranomaispuolella. Hannalla on kokemusta myös valmiustoiminnasta, ydinmateriaaleista ja luonnon radioaktiivisista aineista (NORM). Platomilla Hanna toimii mm. pätevöitettynä säteilyturvallisuusasiantuntijana (STA). STA-tehtävien lisäksi Hanna työskentelee ydinvoima- ja sätilyturvallisuuden kansainvälisten koulutustehtävien parissa.

Filosofian tohtori - Radiokemia
Säteilyturvallisuusasiantuntija - Teollisuus ja tutkimus

Kokemus

Hanna aloitti työskentelyn säteilyn käytön parissa vuonna 2004. Työtehtävät liittyivät radiolääkkeiden valmistukseen ja laadunvalvontaan, hiukkaskiihdyttimen operointiin ja yleiseen säteilyturvallisuuteen. Vuosina 2010-2015 Hanna työskenteli väitöskirjatutkijana luonnon radioaktiivisiin aineisiin liittyvässä tutkimusprojektissa ja vuodesta 2016 lähtien Säteilyturvakeskuksessa tarkastajana. Uran vaiheisiin on liittynyt useita kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja.

Säteilyn käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa
Luonnon radioaktiiviset aineet (NORM)
Säteilyturvallisuus ja säteilysuojelu
Kansainväliset koulutushankkeet

Osaaminen